content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Mūsų atsakas į koronaviruso pandemiją

Parengėme keletą pinigų politikos ir bankų priežiūros srities priemonių, skirtų sušvelninti koronaviruso pandemijos poveikį euro zonos ekonomikai ir paremti visus Europos piliečius.


„Ypatingu metu tenka imtis ypatingų veiksmų. Mūsų įsipareigojimas remti eurą – neribotas. Esame pasiryžę pagal savo įgaliojimus naudoti visą mūsų priemonių potencialą.“

ECB Pirmininkė Christine Lagarde


Mūsų priemonės euro zonos ekonomikai paremti

Padedame sušvelninti dabartinės krizės padarinius ekonomikai

Padedame sušvelninti dabartinės krizės padarinius ekonomikai

1 350 mlrd. eurų specialiąja pandemine pirkimo programa siekiama euro zonoje sumažinti skolinimosi kainą ir padidinti skolinimą. Tai turėtų padėti piliečiams, įmonėms ir vyriausybėms gauti lėšų, kurių joms gali prireikti krizei atlaikyti. Ši programa papildo mūsų 2014 m. pradėtas įgyvendinti turto pirkimo programas.

Pagal šią programą perkame kelių rūšių turtą. Pavyzdžiui, tiesiogiai iš bankų perkame obligacijas – taip jie gali gauti daugiau lėšų, kurias gali skolinti namų ūkiams ar įmonėms. Galime pirkti ir bendrovių obligacijas – joms tai irgi papildomas kreditavimo šaltinis. Abiejų tipų pirkimai padeda didinti vartojimą ir investavimą, o tai skatina ekonomikos augimą.

Rūpinamės, kad skolinimasis nebūtų per brangus

Rūpinamės, kad skolinimasis nebūtų per brangus

Mūsų pagrindinės palūkanų normos jau kurį laiką yra labai žemos, todėl skolinimasis ir toliau yra nebrangus.

Mūsų palūkanų normos veikia paskolų kainą. Kai palūkanos nedidelės, žmonėms ir įmonėms skolintis yra paprasčiau ir tai juos skatina leisti pinigus ir investuoti.

Prisidedame užtikrinant kreditavimo prieinamumą įmonėms ir namų ūkiams

Prisidedame užtikrinant kreditavimo prieinamumą įmonėms ir namų ūkiams

Padidinome pinigų sumą, kurią bankai gali iš mūsų pasiskolinti, ir supaprastinome skolinimąsi tais atvejais, kai gautas lėšas bankai skiria paskoloms tiems, kas nuo viruso protrūkio nukentėjo labiausiai, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones. Vienas iš būdų, kuriais supaprastinome skolinimąsi – sušvelninome standartus įkaitui, kurį bankai mums teikia kaip garantiją, kai gauna iš mūsų paskolą. Laikinai išplėtėme sąrašą turto, kurį bankai gali naudoti kaip įkaitą. Taip pat taikome mažiau griežtus kriterijus nustatydami šio turto vertę (vertės sumažinimo koeficientą, angl. haircut).

Užtikriname, kad dėl trumpalaikių sunkumų nenutrūktų skolinimas

Užtikriname, kad dėl trumpalaikių sunkumų nenutrūktų skolinimas

Visuotinio neužtikrintumo laikais bankams gali būti sunkiau laikyti lėšų trumpalaikiams poreikiams. Siekdami padėti mokiems bankams įveikti trumpalaikius finansavimo sunkumus, siūlome jiems neatidėliotino skolinimosi galimybes palankiomis sąlygomis. Ši priemonė padeda bankams toliau teikti paskolas tiems piliečiams ir įmonėms, kuriems jų reikia.

Už skubią pagalbą likvidumui padidinti reikia mokėti

Didiname bankų pajėgumą teikti paskolas

Šiuo metu laikinai taikome mažiau griežtą reikalavimą, kiek bankas turi turėti lėšų („kapitalo“) kaip rezervą sunkesniems laikams. Be to, bankams taikome lankstesnius priežiūrinius grafikus, terminus ir procedūras.

Visų šių priemonių dėka šiuo ypatingu metu euro zonos bankai gali susitelkti į savo pagrindinį – skolintojo – darbą. Visas atlaisvintas lėšas jie turėtų naudoti ne dividendams išmokėti, bet nuostoliams dengti ir ekonomikai remti.

Už skubią pagalbą likvidumui padidinti reikia mokėti

Tarptautinio bendradarbiavimo priemonėmis palaikome finansinį stabilumą

Visame pasaulyje centriniai bankai laiko užsienio valiutų atsargas. Taip yra dėl to, kad jų šalies komerciniai bankai vykdo veiklą ir užsienio valiutomis, todėl jiems kartais prireikia teikti paskolas ir užsienio valiuta.

Didelio neužtikrintumo laikotarpiu turto užsienio valiuta paklausa gali padidėti. Jei bankai neturi pakankamai užsienio valiutos atsargų tokiai padidėjusiai paklausai tenkinti, rinkose gali kilti įtampa. Kai kurie centriniai bankai yra sudarę susitarimus dėl valiutų apsikeitimo sandorių linijų. Naudodamasis šiomis apsikeitimo sandorių linijomis vienos šalies centrinis bankas mainais už savo šalies valiutą gali iš kitos šalies centrinio banko gauti jo šalies valiutos. Tokiu būdu centriniai bankai gali patenkinti padidėjusią paklausą.

Reaguodami į dabartinę sudėtingą padėtį, neseniai atnaujinome susitarimus dėl apsikeitimo sandorių linijų ir padidinome apsikeitimo sandorių apimtį su įvairių pasaulio šalių centriniais bankais.


Ieškote naujausios informacijos apie koronavirusą?

20 October 2020
Isabel Schnabel: Don’t take it for granted: the value of high-quality data and statistics for the ECB’s policymaking
Blog post by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB
19 October 2020
Yves Mersch: The ECB’s monetary policy amid the pandemic
Introductory remarks by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the MNI Connect Roundtable
19 October 2020
Christine Lagarde: Interview with Le Monde
Interview with Christine Lagarde, President of the ECB, conducted by Marie Charrel and Eric Albert
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18 October 2020
Christine Lagarde: Remarks at the G30 International Banking Seminar
Contribution by Christine Lagarde, President of the ECB, during the session “Rebuilding and Sustaining Growth”
17 October 2020
Fabio Panetta: Interview with Kathimerini
Interview with Fabio Panetta, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Eirini Chrysolora
English
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language

Žiūrėti visus pranešimus apie koronavirusą


Norite sužinoti daugiau?

Stengiamės jums padėti. Jei kilo klausimų, rašykite mums adresu info@ecb.europa.eu.