content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

EKP meetmed koroonaviiruse pandeemia majandusmõjude ohjeldamiseks

EKP on võtnud erinevaid rahapoliitika- ja pangandusjärelevalvemeetmeid, et leevendada pandeemia mõju euroala riikide majandusele ja toetada kõiki Euroopa kodanikke.


„Erandlikud asjaolud nõuavad erakorralisi meetmeid. Oleme piiranguteta pühendunud euro kaitsmisele. Kavatseme oma mandaadi ulatuses otsustavalt ja täiel määral kasutada kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid.”

EKP president Christine Lagarde


EKP meetmed euroala majanduse toetuseks

Aitame majandusel toime tulla praegusest kriisist tingitud šokiga

Aitame majandusel toime tulla praegusest kriisist tingitud šokiga

Pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise 1350 miljardi euro suuruse varaostukava eesmärk on vähendada laenukulusid ja suurendada laenuandmist euroalal. See omakorda peaks aitama eraisikutel, ettevõtetel ja valitsustel saada juurdepääsu kriisiga toimetulekuks vajalikele vahenditele. See kava täiendab alates 2014. aastast kasutusel olevaid varaostukavasid.

Kava raames ostetakse erinevaid varasid. Näiteks kui ostame võlakirju otse pankadelt, jääb selle tulemusel nende käsutusse rohkem vahendeid laenuandmiseks kodumajapidamistele ja ettevõtetele. EKP võib osta ka ettevõtete võlakirju, mis pakub neile täiendavat laenuallikat. Mõlemat liiki ostud ergutavad tarbimist ja investeeringuid, mis omakorda toetavad majanduskasvu.

Hoiame laenutingimused soodsana

Hoiame laenutingimused soodsana

Oleme hoidnud EKP baasintressimäärad varasemaga võrreldes madalaimal tasemel, et laenukulud püsiksid väikesed.

EKP baasintressimäärad mõjutavad laenuvõtukulusid. Madalad intressimäärad muudavad laenuvõtmise lihtsamaks nii eraisikutele kui ka ettevõtetele ning peaksid toetama kulutusi ja investeeringuid.

Toetame ettevõtete ja kodumajapidamiste juurdepääsu laenudele

Toetame ettevõtete ja kodumajapidamiste juurdepääsu laenudele

Oleme suurendanud raha hulka, mida pangad saavad EKP-lt laenata. Peale selle oleme laenuvõtmist lihtsustanud, et pangad saaksid omakorda anda laene neile, keda pandeemia on kõige rängemini mõjutanud, sealhulgas väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Laenuvõtmist on muu hulgas lihtsustanud pankadele kehtestatud tagatisnõuete leevendamine. Oleme ajutiselt laiendanud loetelu varadest, mida pangad saavad kasutada tagatisena. Ühtlasi on leevendatud tagatisvarade väärtuse kindlaksmääramise tingimusi (nn väärtuskärbet).

Tagame, et lühiajalised probleemid ei takista laenuandmist

Tagame, et lühiajalised probleemid ei takista laenuandmist

Suure ebakindluse keskkonnas võib pankadel tekkida raskusi lühiajaliste vajaduste katmiseks vajalike vahendite tagamisel. EKP eesmärk on leevendada maksejõuliste pankade võimalikke ajutisi rahastamisprobleeme, pakkudes koheseid laenuvõimalusi soodsate intressimääradega. See aitab pankadel jätkata laenuandmist raskustes olevatele eraisikutele ja ettevõtetele.

Erakorralisel likviidsusabil on oma hind

Suurendame pankade laenuandmisvõimet

Oleme ajutiselt alandanud nõudeid vahenditele ehk kapitalile, mida pangad peavad hoidma puhvrina, et toime tulla keerulistes majandusoludes. Ühtlasi on pankadel rohkem paindlikkust seoses järelevalvealaste ajakavade, tähtaegade ja menetlustega.

Kõik need meetmed aitavad euroala pankadel keskenduda oma tähtsale ülesandele tagada praegusel erakorralisel ajal juurdepääs laenudele. Pangad peaksid kasutama kõiki vabanenud vahendeid kahjude katmiseks ja majanduse toetamiseks, mitte aga dividendide väljamaksmiseks.

Erakorralisel likviidsusabil on oma hind

Säilitame finantsstabiilsuse rahvusvahelise koostöö toel

Kõik keskpangad hoiavad reserve ka välisvääringutes. Seda tehakse seetõttu, et kodumaised pangad teevad tehinguid ka välisvääringutes ja vajavad seega mõnikord välisvaluutalaene.

Suure ebakindluse keskkonnas võib suureneda klientide nõudlus välisvaluutavarade järele. Kui pankadel ei ole piisavalt välisvaluutareserve suurenenud nõudluse katmiseks, võivad turud muutuda ebastabiilseks. Seega on keskpangad sisse seadnud valuutavahetustehingute liinid. Valuutavahetustehingute liinid võimaldavad ühe riigi keskpangal vahetada oma riigi vääringus hoitavaid reserve teise riigi keskpanga reservide vastu, tagades seega, et keskpangad saavad katta suurenenud nõudluse.

EKP on hiljuti taaskäivitanud vahetustehingute liine ja laiendanud olemasolevaid liine keskpankadega kogu maailmas, et praeguses keerulises olukorras toime tulla.


Värskeim teave koroonaviiruse pandeemiaga seotud teemade kohta

20 October 2020
Isabel Schnabel: Don’t take it for granted: the value of high-quality data and statistics for the ECB’s policymaking
Blog post by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB
19 October 2020
Yves Mersch: The ECB’s monetary policy amid the pandemic
Introductory remarks by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the MNI Connect Roundtable
19 October 2020
Christine Lagarde: Interview with Le Monde
Interview with Christine Lagarde, President of the ECB, conducted by Marie Charrel and Eric Albert
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18 October 2020
Christine Lagarde: Remarks at the G30 International Banking Seminar
Contribution by Christine Lagarde, President of the ECB, during the session “Rebuilding and Sustaining Growth”
17 October 2020
Fabio Panetta: Interview with Kathimerini
Interview with Fabio Panetta, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Eirini Chrysolora
English
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language

Materjalid koroonaviiruse pandeemia kohta


Soovite rohkem teavet?

Küsimuste korral palume pöörduda meiliaadressil info@ecb.europa.eu.