Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Pascal Donohoe
Werner Hoyer
Charles Michel
Ursula von der Leyen
  • ECB TINKLARAŠTIS

Europos santaupas nukreipkime į augimą

2023 m. kovo 9 d.

Paschal Donohoe (Euro grupės pirmininkas), Werner Hoyer (Europos investicijų banko pirmininkas), Christine Lagarde (Europos Centrinio Banko Pirmininkė), Charles Michel (Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas) ir Ursula von der Leyen (Europos Komisijos Pirmininkė)

Europa privalo spartinti savo žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. Tam, kad finansavimas būtų teikiamas veiksmingai, turime pabaigti kurti kapitalo rinkų sąjungą. Tokį pareiškimą kartu paskelbė penki pirmininkai: ECB, EIB, Europos Vadovų Tarybos, Europos Komisijos ir Euro grupės.

Europos Sąjunga yra pasiryžusi paspartinti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. Tai, ką šiandien nusprendžiame, turės įtakos būsimoms kartoms. Mums tenka kolektyvinė atsakomybė tai padaryti tinkamai. Siekiant ilgalaikės Europos gerovės ir strateginio suverenumo ateinančiais dešimtmečiais labai svarbu kurti poveikio klimatui neutralizavimo pramonės šakas, didinti technologinį konkurencingumą ir įvairinti tiekimo grandines.

Finansavimo poreikiai yra didžiuliai, o didžioji jų dalis turės būti patenkinta iš privataus kapitalo. Viešųjų investicijų vaidmuo – nustatyti politikos kryptį ir skatinti masinį privačiojo kapitalo pritraukimą, be kita ko, įtraukti Europos investicijų banko grupę ir nacionalinius skatinamojo finansavimo bankus, bet tuo neapsiriboti.

Kapitalo rinkų sąjungą kuriame per lėtai

Bendroji rinka prisidėjo prie Europos klestėjimo nuo jos sukūrimo prieš 30 metų – pašalintos kliūtys prekybai Sąjungoje ir pritraukta užsienio investicijų. Ekonominė ir pinigų sąjunga buvo dar vienas rinkos integracijos skatinimo veiksnys. Tačiau veikėme pernelyg ilgai ir lėtai vienos esminės sudedamosios dalies – kapitalo rinkų sąjungos – atžvilgiu.

Šiuo metu Europos bankai teikia didžiąją investicijų finansavimo dalį. Tačiau vien jie negali padėti ES laimėti pasaulines investicijų lenktynes, ypač palyginti su JAV. ES bankų paskolos sudaro 75 % įmonių skolinimosi, o obligacijų rinkoms tenka 25 %, tuo tarpu JAV – priešingai.

Mūsų startuoliai ir veiklą plečiančios įmonės ieško kapitalo. Įmonėms, ypač MVĮ, sunku rasti atsparų ir riziką prisiimantį finansavimą, kurio joms reikia investicijoms į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. Pavyzdžiui, ES akcijų rinkos kapitalizacija siekia mažiau nei pusę Jungtinių Amerikos Valstijų akcijų rinkos kapitalizacijos (BVP procentine dalimi) ir taip pat yra mažesnė nei Japonijos, Kinijos ir Jungtinės Karalystės akcijų rinkos kapitalizacija. Vis dėlto europiečiai sutaupo kur kas daugiau nei amerikiečiai.

Mūsų pareiga – užtikrinti, kad Europos įmonės turėtų finansavimo galimybių, kurių jos ieško, čia, Europos Sąjungoje. Mums reikia kapitalo rinkų sąjungos, kuri didžiules Europos santaupas nukreiptų į ateities augimo skatinimo veiksnius. Turime išspręsti dabartinės nacionalinių sistemų įvairovės, o kai kuriais atvejais – nepakankamai išvystytų kapitalo rinkų problemą, kad būtų išnaudotas visas jų potencialas. Tai sustiprins ES kaip investicijų paskirties vietą, o euras taps dar patrauklesne valiuta.

ES jau ėmėsi ryžtingų veiksmų, kad sukurtų bendrąją kapitalo rinką. Vis dėlto turime dėti daugiau pastangų ir siekti platesnių užmojų, kad būtų pašalintos likusios tarpvalstybinio finansavimo kliūtys ir sudarytos sąlygos didesniam derinimui. Tai apima labiau suderintus nemokumo teisės aktus, lengviau prieinamą finansinę informaciją, paprastesnę prieigą prie kapitalo rinkų, ypač mažesnėms įmonėms, tvirtas rinkos infrastruktūras ir labiau integruotą kapitalo rinkų priežiūrą.

Kapitalo rinkų sąjungai stiprinti reikia kolektyvinių pastangų, įtraukiant politikos formuotojus ir rinkos dalyvius visoje Europos Sąjungoje. Tam reikia tvirtos politinės valios ir atsakomybės visais valdžios lygmenimis. Tam reikia, kad Europos Parlamentas ir valstybės narės Taryboje skubiai baigtų derybas dėl pagrindinių teisės aktų tekstų. Tam būtini drąsa ir atvirumas pokyčiams. Esame pasiryžę padaryti viską, kad būtų pasiekta pažangos.

Svarbiausia – laikas. Per pastaruosius du dešimtmečius padarėme svarią pažangą siekdami Europos finansinės integracijos, tačiau atėjo laikas parodyti didesnį užmojį. Tikra kapitalo rinkų sąjunga yra pasiekiama. Artimiausiais dešimtmečiais pamatysime didžiausią mūsų laikmetyje pramonės pertvarką. Nuo jos priklausys mūsų ilgalaikis konkurencingumas. Užtikrinkime, kad turėtume kapitalo, kurio mums reikia šiems tikslams pasiekti.

Šis ECB tinklaraščio įrašas paskelbtas kaip nuomonė įvairiuose Europos leidiniuose ir interneto svetainėse.

Prenumeruoti ECB tinklaraštį