content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

16 iulie 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 514 693 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 354 945 −147
  2.1 Creanțe asupra FMI 87 065 0
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 267 880 −147
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 25 402 613
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 260 −442
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 260 −442
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 216 790 −30
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 42 −30
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 216 748 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 31 654 −1 273
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 466 711 28 202
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 280 153 27 872
  7.2 Alte titluri de valoare 186 557 330
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 142 0
9 Alte active 308 060 −2 816
Total active 7 950 657 24 108
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 491 738 3 027
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 430 580 −34 370
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 610 639 −60 859
  2.2 Facilitatea de depozit 818 089 26 440
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 852 48
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 20 764 2 638
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 752 247 58 721
  5.1 Administrație publică 650 459 50 297
  5.2 Alte pasive 101 788 8 424
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 277 605 −936
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 10 296 14
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 2 475 −212
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 2 475 −212
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 55 795 0
10 Alte pasive 302 098 −4 775
11 Conturi de reevaluare 497 589 0
12 Capital și rezerve 109 471 0
Total pasive 7 950 657 24 108
Annexes
20 July 2021