content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Strategiöversyn

Målet med ECB:s strategiöversyn är att se till att den penningpolitiska strategin är ändamålsenlig, både nu och framöver.

Strategiöversynen omfattar alla aspekter av penningpolitiken, inom ramen för prisstabilitetsmandatet. Översynen baseras på en ingående analys och görs förutsättningslöst.

Som en del av denna strategiöversyn vill vi få in synpunkter från hela Europa – invånare, akademiker, ledamöter i Europaparlamentet och civila samhällsorganisationer.

Vi kommer att vända
på varje sten

ECB:s lyssna in-event den 21 oktober 2020

Ordförande Christine Lagarde och chefsekonom Philip R. Lane står värdar för ett virtuellt lyssna-in-event med civila samhällsorganisationer. Eventet webbsänds i realtid. Eventet följs av en sammanfattning av diskussionerna.

Eventprogram

Vår respons på coronapandemin

På vilket sätt hjälper ECB människor och företag i euroområdet under dessa svåra tider? Kolla in den här översikten över våra åtgärder för penningpolitik och banktillsyn. Med dem vill vi begränsa coronapandemins konsekvenser för ekonomin och stödja alla invånare i Europa.

Penningpolitiska åtgärder (finns på 24 EU-språk)

Vi vill få input från dig!

Prisstabilitet är viktigt för dig i ditt dagliga liv, oavsett om du sparar, lånar, konsumerar eller investerar. Därför är vi här för att lyssna på dina idéer och din oro innan vi fattar beslut om vår framtida strategi. Vi vill få in synpunkter från hela euroområdet.

Tyck till via portalen ECB lyssnar på dig

Hur genomförs översynen?

Informationen från våra lyssna-in-event, idéerna du lämnar här på webbplatsen och det arbete som görs av oss som arbetar på centralbankerna blir underlag för ECB- rådets överläggningar.

Arbetsflöden

Vill du veta mer?

Varför gör vi en strategiöversyn nu? Vad ska översynen fokusera på? Hur kan jag tycka till? Påverkar strategiöversynen den aktuella penningpolitiken? Här får du svaren på dessa och andra frågor.

Frågor och svar:

DET SENASTE OM STRATEGIÖVERSYNEN?

Se nedan

24 September 2020
Philip R. Lane: Q&A on Twitter
Interview on Twitter with Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, conducted and published on 24 September 2020
23 September 2020
Yves Mersch: Interview with Bloomberg
Interview with Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, conducted by Paul Gordon and Carolynn Look
31 July 2020
Christine Lagarde: Interview with Le Courrier Cauchois
Interview with Christine Lagarde, conducted by Dominique Lecoq and Marc Aubault on 29 July and published on 31 July
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16 July 2020
Christine Lagarde, Luis de Guindos: Introductory statement to the press conference (with Q&A)
Christine Lagarde, President of the ECB, Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, Frankfurt am Main, 16 July 2020
4 June 2020
Christine Lagarde, Luis de Guindos: Introductory statement to the press conference (with Q&A)
Christine Lagarde, President of the ECB, Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, Frankfurt am Main, 4 June 2020

Se alla publikationer om strategiöversynen