content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Rahapoliitika strateegia läbivaatamine

Strateegia läbivaatamisega soovitakse tagada, et EKP rahapoliitika strateegia on eesmärgikohane nii praegu kui ka tulevikus.

Läbi vaadatakse kõik EKP rahapoliitika aspektid ning sealjuures juhindutakse EKP esmasest eesmärgist, milleks on hinnastabiilsuse säilitamine. Tugineme põhjalikele analüüsidele ja oleme avatud uutele ideedele.

Kutsume läbivaatamisprotsessis kaasa rääkima erinevaid osapooli üle Euroopa, sealhulgas kodanikke, teadlasi ja akadeemikuid, Euroopa Parlamendi liikmeid ja kodanikuühiskonna organisatsioone.

Ükski küsimus ei jää tähelepanuta

Üritus „EKP kuulab sind” 21. oktoobril 2020

President Christine Lagarde ja peaökonomist Philip R. Lane juhatavad virtuaalset kohtumist kodanikuühiskonna organisatsioonidega. Kohtumist saab jälgida otseülekandena veebis. Pärast sündmust avaldatakse arutelude kokkuvõte.

Kava (inglise keeles)

EKP meetmed koroonaviiruse pandeemia majandusmõjude ohjeldamiseks

Kuidas toetab EKP inimesi ja ettevõtteid praegusel keerulisel ajal? Vaata ülevaadet rahapoliitika- ja pangandusjärelevalvemeetmetest, mida EKP on võtnud selleks, et piirata pandeemia mõju majandusele ja toetada kõiki Euroopa kodanikke.

Rahapoliitikameetmed (ülevaade kättesaadav 23 ELi keeles)

Ootame arvamusi!

Hinnastabiilsus on oluline meie kõigi igapäevaelus ning puudutab nii säästmis- ja laenuotsuseid kui ka kulutusi ja investeeringuid. Seepärast ootame euroala riikidest arvamusi, ideid ja muresid, et võtta neid arvesse rahapoliitika edasist strateegiat puudutavate otsuste tegemisel.

Avalda arvamust EKP arvamusportaali kaudu

Kuidas rahapoliitika strateegia läbivaatamine toimub?

Erinevate ürituste raames ja arvamusportaali kaudu saadud tagasisidet ning keskpankade ekspertide arvamusi võetakse arvesse EKP nõukogu otsuste kaalumisel.

Töösuunad

Soovid rohkem teada?

Miks otsustas EKP just nüüd hakata rahapoliitika strateegiat läbi vaatama? Mida läbivaatamise käigus tehakse? Kuidas saan kaasa rääkida? Kas läbivaatamine mõjutab praegust rahapoliitikat? Kliki lingile ja loe lähemalt.

Küsimused ja vastused

SOOVID ROHKEM TEAVET RAHAPOLIITIKA STRATEEGIA LÄBIVAATAMISE KOHTA?

Loe lähemalt

1 October 2020
Luis de Guindos: Interview with Market News International
Interview with Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, conducted by Luke Heighton on 29 September 2020 and published on 1 October 2020
30 September 2020
Christine Lagarde: The monetary policy strategy review: some preliminary considerations
Speech by Christine Lagarde, President of the ECB, at the “ECB and Its Watchers XXI” conference
24 September 2020
Philip R. Lane: Q&A on Twitter
Interview on Twitter with Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, conducted and published on 24 September 2020
23 September 2020
Yves Mersch: Interview with Bloomberg
Interview with Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, conducted by Paul Gordon and Carolynn Look
31 July 2020
Christine Lagarde: Interview with Le Courrier Cauchois
Interview with Christine Lagarde, conducted by Dominique Lecoq and Marc Aubault on 29 July and published on 31 July
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

Publikatsioonid rahapoliitika strateegia läbivaatamise kohta