content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Преглед на стратегията

Целта на прегледа на стратегията на ЕЦБ е да се уверим, че стратегията ни по паричната политика е целесъобразна – сега и занапред.

Прегледът на стратегията обхваща всички аспекти на паричната ни политика в рамките на нашия мандат – да поддържаме ценова стабилност. Той ще се основава на изчерпателен анализ и ще подходим към него без предубеждения.

Като част от прегледа на стратегията бихме искали да чуем мнения от цяла Европа, включително на граждани, представители на академичната общност, членове на Европейския парламент и организации на гражданското общество.

Няма да оставим
камък необърнат

„ЕЦБ Ви слуша“ на 21 октомври 2020 г.

Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард и главният икономист Филип Р. Лейн ще бъдт домакини на виртуална среща с организации на гражданското общество. Събитието ще бъде излъчено на живо в интернет. След края му ще публикуваме резюме на дискусията.

Програма на събитието

Нашите мерки във връзка с пандемията от коронавирус

Как помага ЕЦБ на гражданите и предприятията в еврозоната в това трудно време? Вижте този преглед на нашите мерки в областта на паричната политика и банковия надзор. Ние въведохме тези мерки, за да ограничим въздействието на пандемията от коронавирус върху икономиката и да окажем подкрепа на всички европейски граждани.

Мерки по паричната политика (на 23 езика на ЕС)

Искаме да чуем мнението Ви!

Ценовата стабилност е важна за Вашето ежедневие, независимо дали спестявате, вземате пари назаем, правите разходи или инвестирате. Затова сме тук – да изслушаме Вашите идеи и тревоги, преди да вземем решения за бъдещата ни стратегия. Искаме да чуем мнения от цялата еврозона.

Изразете мнението си в портала „ЕЦБ Ви слуша“!

Как се извършва прегледът?

Разискванията в Управителния съвет ще се основават на информацията, която ще съберем на форумите, на идеите, които Вие ще изпратите чрез този уебсайт, и на работата на експертите от централните банки.

Направления

Искате да научите повече?

Защо правим сега преглед на стратегията си? Върху какво е съсредоточен прегледът? Как мога да изразя мнението си? Засяга ли прегледът на стратегията текущата парична политика? Открийте отговорите на тези и други въпроси!

Въпроси и отговори

ТЪРСИТЕ АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕГЛЕДА НА СТРАТЕГИЯТА?

Разгледайте по-долу!

1 October 2020
Luis de Guindos: Interview with Market News International
Interview with Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, conducted by Luke Heighton on 29 September 2020 and published on 1 October 2020
30 September 2020
Christine Lagarde: The monetary policy strategy review: some preliminary considerations
Speech by Christine Lagarde, President of the ECB, at the “ECB and Its Watchers XXI” conference
24 September 2020
Philip R. Lane: Q&A on Twitter
Interview on Twitter with Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, conducted and published on 24 September 2020
23 September 2020
Yves Mersch: Interview with Bloomberg
Interview with Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, conducted by Paul Gordon and Carolynn Look
31 July 2020
Christine Lagarde: Interview with Le Courrier Cauchois
Interview with Christine Lagarde, conducted by Dominique Lecoq and Marc Aubault on 29 July and published on 31 July
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

Вижте всички публикации, свързани с прегледа на стратегията