content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Stratēģijas izvērtējums

ECB stratēģija tiek izvērtēta, lai nodrošinātu mūsu monetārās politikas stratēģijas atbilstību tās mērķim gan šodien, gan nākotnē.

Stratēģijas izvērtējums aptver visus mūsu monetārās politikas aspektus atbilstoši mūsu uzdevumam saglabāt cenu stabilitāti. Izvērtējums balstās uz rūpīgu analīzi un atvērtu skatījumu.

Veicot stratēģijas izvērtējumu, vēlamies uzklausīt viedokļus no visas Eiropas, t.sk. iedzīvotāju, akadēmisko aprindu pārstāvju, Eiropas Parlamenta locekļu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju viedokļus.

Mēs izskatīsim
ikvienu aspektu!

Pasākums "ECB uzklausa" 2020. gada 21. oktobrī

Prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde) un galvenais ekonomists Filips Leins (Philip Lane) rīkos virtuālu uzklausīšanas pasākumu kopā ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Pasākumam varēs sekot tiešraidē. Pēc pasākuma publicēsim diskusiju kopsavilkumu.

Pasākuma programma

Mūsu pasākumi, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju

Kā ECB šajos grūtajos laikos palīdz euro zonas iedzīvotājiem un uzņēmumiem? Izlasiet šo pārskatu par mūsu monetārās politikas un banku uzraudzības pasākumiem. Mūsu īstenoto pasākumu mērķis ir ierobežot koronavīrusa pandēmijas ietekmi uz tautsaimniecību un sniegt atbalstu visiem Eiropas iedzīvotājiem.

Monetārās politikas pasākumi (23 ES valodās)

Vēlamies dzirdēt jūsu viedokli!

Cenu stabilitātei ir būtiska loma ikdienas dzīvē gan veidojot uzkrājumus, gan aizņemoties, tērējot un veicot ieguldījumus. Tāpēc, pirms pieņemt lēmumu par mūsu nākotnes stratēģiju, gribam uzklausīt jūsu idejas un bažas. Vēlamies apkopot viedokļus no visām euro zonas valstīm.

Izsakiet savu viedokli portālā "ECB uzklausa"!

Kā mēs veicam stratēģijas izvērtējumu?

Informācija, ko apkopojam uzklausīšanas pasākumos, šajā interneta vietnē paustās idejas un centrālo banku darbinieku veikums tiks izmantots Padomes lēmumos.

Darba plūsmas

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Kāpēc izvērtējam savu stratēģiju tieši šobrīd? Ko tieši mēs izvērtējam? Kā iespējams izteikt savu viedokli? Vai stratēģijas izvērtējums ietekmē pašreizējo monetāro politiku? Saņemiet atbildes uz šiem un citiem jautājumiem.

Jautājumi un atbildes

VĒLATIES UZZINĀT JAUNĀKO INFORMĀCIJU PAR STRATĒĢIJAS IZVĒRTĒJUMU?

Lasiet tālāk!

24 September 2020
Philip R. Lane: Q&A on Twitter
Interview on Twitter with Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, conducted and published on 24 September 2020
23 September 2020
Yves Mersch: Interview with Bloomberg
Interview with Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, conducted by Paul Gordon and Carolynn Look
31 July 2020
Christine Lagarde: Interview with Le Courrier Cauchois
Interview with Christine Lagarde, conducted by Dominique Lecoq and Marc Aubault on 29 July and published on 31 July
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16 July 2020
Christine Lagarde, Luis de Guindos: Introductory statement to the press conference (with Q&A)
Christine Lagarde, President of the ECB, Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, Frankfurt am Main, 16 July 2020
4 June 2020
Christine Lagarde, Luis de Guindos: Introductory statement to the press conference (with Q&A)
Christine Lagarde, President of the ECB, Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, Frankfurt am Main, 4 June 2020

Sk. visas publikācijas par stratēģijas izvērtējumu