content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 03 10
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 592 991 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 506 640 −984
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 230 502 1
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 276 138 −985
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 438 371
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 546 397
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 546 397
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 221 786 26
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 851 30
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 220 935 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −4
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 25 768 −3 764
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 115 267 −721
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 936 352 −1 291
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 178 915 570
8 Valdžios skola eurais 21 539 0
9 Kitas turtas 317 394 3 247
Visas turtas 7 829 368 −1 428
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 553 351 −629
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 336 529 26 030
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 176 922 6 199
  2.2 Indėlių galimybė 4 158 318 19 837
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 289 −7
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 29 713 −7 360
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 444 760 −11 037
  5.1 Valdžiai 354 766 −6 801
  5.2 Kiti įsipareigojimai 89 994 −4 236
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 275 217 −5 479
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 324 5
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 260 −323
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 260 −323
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 182 361 0
10 Kiti įsipareigojimai 281 967 −2 635
11 Perkainojimo sąskaitos 589 140 0
12 Kapitalas ir rezervai 120 746 0
Visi įsipareigojimai 7 829 368 −1 428
Annexes
14 March 2023