content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirana bilanca Eurosustava na dan 31. prosinca 2020.

Imovina

(mil. EUR)

Obveze

(mil. EUR)

Napomene: Temelji se na privremenim nerevidiranim podatcima. Godišnji financijski izvještaji svih nacionalnih središnjih banaka Eurosustava bit će dovršeni do kraja svibnja 2021., a konačna će konsolidirana godišnja bilanca Eurosustava biti objavljena nakon toga.
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.

© Europska središnja banka, 2021.

Poštanska adresa 60640 Frankfurt na Majni, Njemačka
Telefonski broj +49 69 1344 0

Mrežne stranice www.ecb.europa.eu

Sva prava pridržana. Dopušta se reprodukcija u obrazovne i nekomercijalne svrhe uz navođenje izvora.

HTML ISBN 978-92-899-4687-2, ISSN 2443-5198, doi: 10.2866/874376, QB-BT-21-001-HR-Q