content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaná súvaha Eurosystému k 31. decembru 2020

Aktíva

(v mil. EUR)

Pasíva

(v mil. EUR)

Poznámky: Na základe predbežných neauditovaných údajov. Ročné účtovné závierky všetkých národných centrálnych bánk Eurosystému budú zostavené do konca mája 2021 a následne bude zverejnená konečná ročná konsolidovaná súvaha Eurosystému.
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.

© Európska centrálna banka 2021

Poštová adresa 60640 Frankfurt am Main, Nemecko
Telefón +49 69 1344 0

Internetová stránka www.ecb.europa.eu

Všetky práva vyhradené. Šírenie na vzdelávacie a nekomerčné účely je povolené, ak je uvedený zdroj.

HTML ISBN 978-92-899-4699-5, ISSN 2443-5147, doi:10.2866/124945, QB-BT-20-001-SK-Q