content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

4.9.2020
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 548 767 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 359 531 907
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 85 816 −7
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 273 715 914
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 27 548 −275
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 813 2 274
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 813 2 274
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 596 613 723
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 568 −65
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 595 045 794
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −5
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 35 205 3 247
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 3 567 925 13 616
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 3 366 167 14 936
  7.2 Muut arvopaperit 201 759 −1 320
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 804 0
9 Muut saamiset 286 650 −1 872
Vastaavaa yhteensä 6 458 857 18 621
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 384 460 1 395
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 115 085 89 494
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 2 621 915 72 560
  2.2 Talletusmahdollisuus 493 170 16 934
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 603 3 507
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 737 757 −84 492
  5.1 Julkisyhteisöt 679 247 −84 489
  5.2 Muut 58 510 −3
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 209 904 5 722
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 672 257
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 207 −185
  8.1 Talletukset ja muut velat 7 207 −185
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 110 0
10 Muut velat 280 195 2 964
11 Arvonmuutostilit 542 941 0
12 Pääoma ja rahastot 108 922 −42
Vastattavaa yhteensä 6 458 857 18 621
8 September 2020
Commentary