content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

O monedă euro digitală

Digitalizarea a pătruns în toate aspectele vieții noastre și a transformat modul în care plătim.

În această nouă eră, o monedă euro digitală ar garanta menținerea accesului gratuit al cetățenilor din zona euro la un mijloc de plată simplu, unanim acceptat, sigur și de încredere.

Euro digital ar fi echivalentul bancnotelor euro, dar în format digital. Ar fi o formă electronică de monedă emisă de Eurosistem (BCE și băncile centrale naționale) și accesibilă tuturor cetățenilor și firmelor.

O monedă euro digitală nu ar înlocui numerarul, ci mai degrabă l-ar completa. Eurosistemul va continua să îți asigure accesul la numerar în euro în întreaga zonă euro.

O monedă euro digitală îți va oferi o opțiune suplimentară în ceea ce privește modalitățile de plată, facilitând plățile și contribuind, alături de numerar, la incluziunea financiară.

„Moneda euro aparține europenilor, iar noi suntem gardianul acesteia. Ar trebui să fim pregătiți să emitem o monedă euro digitală, dacă va fi necesar.”

Christine Lagarde, președinta BCE

De ce o monedă euro digitală?

O monedă euro digitală ar fi un instrument rapid, ușor și sigur pentru efectuarea plăților zilnice.

Aceasta ar putea sprijini digitalizarea economiei europene și ar încuraja în mod activ inovarea în domeniul plăților de mică valoare.

BCE și băncile centrale naționale din zona euro explorează avantajele și riscurile, astfel încât moneda să deservească în continuare europenii în mod corespunzător.

Raportul privind euro digital

Ce alte avantaje ar avea o monedă euro digitală?

O monedă euro digitală ar combina eficiența unui instrument de plată digital cu siguranța banilor băncii centrale.

Aceasta ar ajuta la soluționarea situațiilor în care cetățenii nu mai preferă numerarul și ar evita dependența de mijloace de plată digitale emise și controlate din afara zonei euro, care ar putea submina stabilitatea financiară și suveranitatea monetară.

Protecția vieții private ar reprezenta o prioritate esențială, astfel încât moneda euro digitală să poată contribui la menținerea încrederii în plăți în era digitală.

Când va fi gata?

Încă nu am decis dacă vom emite o monedă euro digitală. Ne aflăm, în prezent, într-o etapă pregătitoare: elaborăm conceptul, realizăm experimente practice, ascultăm opiniile publicului larg și purtăm discuții cu părțile interesate.

Vom decide dacă vom lansa un proiect privind euro digital către mijlocul anului 2021, pentru a fi pregătiți în vederea posibilei emiteri a unei monede euro digitale la un moment dat în viitor.

„Trebuie să ne asigurăm că moneda noastră este adecvată pentru viitor. Lipsa de acțiune nu este o opțiune.”

Fabio Panetta, membru al Comitetului executiv al BCE

Am analizat avantajele și dificultățile posibile ale unei monede euro digitale

Cum ar putea arăta?

Experții din cadrul BCE și al băncilor centrale naționale din zona euro au stabilit o serie de cerințe de bază pentru o monedă euro digitală, cum ar fi accesibilitatea, soliditatea, siguranța, eficiența, protecția vieții private și respectarea legislației. Acestea ne vor ajuta să definim cum ar putea arăta euro digital.

O monedă euro digitală ar fi concepută astfel încât să fie interoperabilă cu soluții de plată private, facilitând furnizarea de soluții paneuropene și de servicii suplimentare consumatorilor.

Va gestiona BCE o monedă euro digitală?

BCE este custodele euro, fie sub formă de bancnote, fie în format digital, în numele cetățenilor europeni.

Dorim să ne asigurăm că valoarea banilor noștri este menținută și că orice formă de euro digital este, în ultimă instanță, protejată și reglementată de banca centrală.

De ce o monedă euro digitală nu ar constitui un criptoactiv?

Criptoactivele sunt fundamental diferite de banii băncii centrale: prețurile acestora sunt volatile, deoarece nu au nicio valoare intrinsecă și nu există o instituție fiabilă care să le susțină.

Cetățenii care ar utiliza o monedă euro digitală ar beneficia de un nivel de încredere similar numerarului, deoarece ambele forme de monedă ar fi garantate de o bancă centrală, ceea ce criptoactivele, cum ar fi monedele digitale stabile (stablecoins), nu pot oferi.

Material explicativ: Ce reprezintă Bitcoin?

Îți mulțumim pentru opinia exprimată!

La fel ca în cazul monedei euro pe care o utilizăm deja zilnic, modul de concepere a euro digital ar trebui să răspundă nevoilor unei mari varietăți de utilizatori.

Prin urmare, orice evaluare trebuie să țină seama de toate implicațiile sale, de exemplu pentru politica monetară și stabilitatea financiară.

Mulțumim tuturor participanților la consultarea publică, care s-a încheiat la 12 ianuarie și pentru care s-au primit peste 8 000 de răspunsuri. Intenționăm să publicăm rezultatele în lunile următoare.

Ai întrebări? Trimite-ne un e-mail.

Comunicat de presă

Un nou orizont pentru plățile paneuropene

Plățile fac obiectul unor transformări fundamentale, iar băncile centrale dețin un rol esențial în acest proces. Plățile la nivel european trebuie să fie susținute de o piață concurențială și inovatoare, capabilă să răspundă cererii consumatorilor și să mențină, totodată, suveranitatea europeană. În acest context, am definit o strategie cuprinzătoare privind plățile, adaptată epocii digitale.

Urmărește cele mai importante momente ale conferinței BCE

O monedă euro digitală pentru era digitală

O monedă euro digitală ar reprezenta un simbol digital al progresului și al integrării în Europa, a afirmat Fabio Panetta, membru al Comitetului executiv, cu ocazia prezentării raportului privind euro digital. De la introducerea euro, BCE a fost responsabilă de menținerea încrederii cetățenilor în moneda noastră. Alături de numerar, o monedă euro digitală ar fi accesibilă tuturor și ar oferi o gamă mai largă de opțiuni în ceea ce privește modalitățile de plată.

Urmărește audierea de la Parlamentul European

Podcast

Podcastul BCE: a sosit momentul pentru o monedă euro digitală?

Ce este o monedă euro digitală? Care ar fi avantajele acesteia și cum ar afecta modul în care efectuăm plățile? Când ar putea fi gata? Gazda noastră, Michael Steen, dezbate aceste chestiuni și multe altele cu Ulrich Bindseil, responsabil de infrastructura pieței și plăți în cadrul BCE.

Mai mult (disponibil numai în limba engleză)

Discursuri, interviuri și publicații ale membrilor Comitetului executiv al BCE