content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Digitaalne euro

Digitehnoloogia on juba haaranud kõiki eluvaldkondi, puudutades muu hulgas makseviise, mida inimesed kasutavad.

Sellel uuel ajajärgul tagaks digitaalne euro euroala riikide kodanikele tasuta juurdepääsu üleilmselt tunnustatud lihtsale, turvalisele ja usaldusväärsele maksevahendile.

Digitaalne euro oleks samaväärne europangatähtedega, kuid digitaalsel kujul. See oleks eurosüsteemi (EKP ja riikide keskpankade) emiteeritav elektrooniline raha, mis on kättesaadav kõigile kodanikele ja ettevõtetele.

Digitaalse euro eesmärk on sularaha rolli täiendada, mitte seda asendada. Eurosüsteem tagab kogu euroalal kõigile elanikele jätkuvalt eurosularaha kättesaadavuse.

Digitaalne euro pakub maksete tegemisel täiendavat valikuvõimalust ja muudab selle lihtsamaks, suurendades finantsalast kaasatust.

„Euro kuulub eurooplastele ja meie ülesanne on olla selle kaitsja. Peame olema valmis digitaalse euro kasutuselevõtuks, kui tekib vajadus seda teha.”

EKP president Christine Lagarde

Milleks on vaja digitaalset eurot?

Digitaalne euro oleks kiire, lihtne ja turvaline vahend igapäevaste maksete tegemiseks.

See toetaks Euroopa majanduse digiteerimist ja edendaks aktiivselt innovatsiooni jaemaksete valdkonnas.

EKP ja euroala riikide keskpangad analüüsivad kaasnevaid hüvesid ja riske, et ühisvääring teeniks Euroopa kodanike huve ka edaspidi hästi.

Aruanne digitaalse euro kohta

Millised on digitaalse euro muud eelised?

Digitaalne euro ühendaks endas digitaalse maksevahendi tõhususe ja keskpangaraha turvalisuse.

See aitaks toime tulla juhul, kus inimesed ei eelista enam kasutada sularaha. Ühtlasi väldiks see sõltumist väljaspool euroala emiteeritavatest ja kontrollitavatest digitaalsetest maksevahenditest, mis võib kahjustada euroala finantsstabiilsust ja rahapoliitilist suveräänsust.

Olulisel kohal on privaatsuse kaitse, et digitaalne euro aitaks ka digiajastul säilitada maksete usaldusväärsuse.

Millal saab digitaalne euro valmis?

Otsust digitaalse euro emiteerimise kohta ei ole veel tehtud. Praegu on käimas ettevalmistusetapp, kus töötatakse välja kontseptsioon, tehakse praktilisi katsetusi, kuulatakse laiema üldsuse arvamusi ning suheldakse sidusrühmadega.

Digitaalse euro projekti käivitamise kohta tehakse otsus 2021. aasta keskpaigas, et olla valmis digitaalse euro võimalikuks kasutuselevõtuks tulevikus.

„Peame tagama, et ühisvääring peab ajaga sammu. Tegevusetus ei tule kõne alla.”

EKP juhatuse liige Fabio Panetta

Oleme analüüsinud digitaalse euro kasutuselevõtuga kaasnevaid võimalikke hüvesid ja probleeme

Milline võiks digitaalne euro olla?

EKP ja euroala riikide keskpankade eksperdid on sõnastanud mitu olulist põhikriteeriumit, mida digitaalne euro peab täitma. See peab olema lihtsalt juurdepääsetav, stabiilne, turvaline, tõhus ning vastama andmekaitse- ja õigusnõuetele. Neist kriteeriumitest lähtudes saame digitaalset eurot edasi arendada.

Digitaalne euro võimaldaks koostoimet erasektori makselahendustega ning hõlbustaks tarbijatele üleeuroopaliste lahenduste ja lisateenuste pakkumist.

Kas EKP hakkab digitaalset eurot haldama?

EKP on Euroopa kodanike nimel tegutsev euro haldaja. See hõlmab nii europangatähti kui ka eurot digitaalsel kujul.

Soovime tagada, et ühisraha väärtus säilib ning et keskpank kaitseks ja reguleeriks mis tahes kujul digitaalset eurot.

Miks ei oleks digitaalse euro puhul tegu krüptovaraga?

Krüptovarad on keskpangarahast põhimõtteliselt erinevad: nende hinnad kõiguvad, kuna krüptovaral puudub tegelik väärtus, ning neid ei toeta ükski usaldusväärne finantsasutus.

Digitaalne euro seevastu oleks kasutajate jaoks sama usaldusväärne kui sularaha, sest need mõlemad on keskpanga poolt tagatud. Krüptovaradel (nt stabiilsed krüptovarad) selline kaitse puudub.

Mis on bitcoin?

Täname, et jagasite meiega oma arvamust!

Nii nagu igapäevakasutuses olevad pangatähed peab ka digitaalse euro lahendus vastama laia kasutajateringi vajadustele.

Seepärast tuleb hinnangutes arvesse võtta kõiki viise, kuidas digitaalne euro võib mõjutada näiteks rahapoliitikat ja finantsstabiilsust.

Täname kõiki, kes osalesid avalikus konsultatsioonis, mis jõudis lõpule 12. jaanuaril. Selle käigus laekus rohkem kui 8000 vastust. Tulemused on kavas avaldada kevadel.

Küsimuste korral palume võtta ühendust meili teel.

Pressiteade

Uued väljavaated üleeuroopaliste maksete tegemisel

Maksete valdkonnas toimuvad suured muudatused ja keskpankadel on sealjuures täita oluline roll. Maksete tegemist Euroopas peab toetama konkurentsivõimeline ja uuenduslik turg, mis suudab rahuldada klientide nõudlust, säilitades samal ajal Euroopa suveräänsuse. Sellest lähtudes on EKP koostanud digitaalajastu põhjaliku maksestrateegia.

Tähtsamad hetked EKP korraldatud konverentsilt

Digitaalne euro digitaalajastul

Digitaalse euro aruannet esitledes märkis EKP juhatuse liige Fabio Panetta, et digitaalne euro oleks Euroopa edukuse ja lõimumise sümbol. Alates euro kasutuselevõtust on EKP ülesandeks olnud säilitada kodanike usaldus ühisvääringu suhtes. Nii nagu sularaha oleks ka digitaalne euro kättesaadav kõigile ning pakuks rohkem valikuid maksete tegemisel.

Kuulamine Euroopa Parlamendis

Taskuhääling

EKP taskuhääling: kas on aeg võtta kasutusele digitaalne euro?

Mida kujutab endast digitaalne euro? Mis oleksid selle eelised ja kuidas mõjutaks see maksete tegemist? Millal saaks digitaalne euro valmis? Saatejuht Michael Steen arutab neid ja muidki küsimusi Ulrich Bindseiliga, kes vastutab EKPs turuinfrastruktuuride ja maksete eest.

Vaata lähemalt (ainult inglise keeles)

EKP juhatuse liikmete kõned, intervjuud ja väljaanded