content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Prezentácie na mieste a virtuálne prezentácie

Špecializované prezentácieTieto prezentácie sa podrobnejšie venujú konkrétnym témam a sú určené pre skupiny návštevníkov, ktorí už majú o úlohách ECB dostatočný prehľad.

Hoci sú návštevy ECB v súčasnosti vzhľadom na koronavírus (COVID-19) pozastavené, od januára 2021 je možnosť rezervácie virtuálnych prezentácií. Rovnako ako prezentácie na mieste trvajú 60 minút a venujú sa otázkam súvisiacim s činnosťou ECB. V prípade záujmu o rezerváciu prezentácie alebo iných otázok nás kontaktujte na adrese visitor.centre@ecb.europa.eu.