content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Лекции на място и виртуални лекции

Специализирани лекцииТези лекции представят по‑задълбочено конкретни теми. Те са предназначени за групи, които имат добри предварителни знания за ролята и задачите на ЕЦБ.

Въпреки че в момента посещенията в ЕЦБ са преустановени поради коронавируса (COVID-19), от януари 2021 г. можете да се запишете за виртуални лекции. И те като лекциите на място са с продължителност от 60 минути и представят теми, свързани с работата на ЕЦБ. Ако проявявате интерес или имате въпроси, изпратете ни имейл на visitor.centre@ecb.europa.eu.