content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

En digital euro

Digitaliseringen har spridit sig till alla delar av våra liv och förändrat vårt sätt att betala.

I denna nya era skulle en digital euro innebära att medborgarna i euroområdet har fortsatt kostnadsfri tillgång till enkla, allmänt accepterade, säkra och tillförlitliga betalningsmedel.

En digital euro är fortfarande en euro, bara det att den är digital. Det betyder att den blir en elektronisk version av de pengar som ges ut av Eurosystemet (ECB och de nationella centralbankerna) och är tillgänglig för alla invånare och företag.

En digital euro skulle inte ersätta kontanter – den är tänkt att vara ett komplement. Eurosystemet kommer att fortsätta att se till att du har tillgång till kontanter i hela euroområdet.

En digital euro skulle utgöra ytterligare ett betalningsalternativ vid sidan av kontanter och gör det enklare att betala eftersom den främjar finansiell inkludering.

”Euron tillhör européerna och vi är dess väktare. Vi bör vara redo att ge ut en digital euro om behovet skulle uppstå.”

Christine Lagarde, ECB:s ordförande

Varför en digital euro?

En digital euro skulle vara ett snabbt, enkelt och säkert instrument för dina dagliga betalningar.

Den skulle kunna stödja digitalisering av den europeiska ekonomin och aktivt främja innovation i fråga om massbetalningar.

ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet undersöker fördelarna och riskerna för att säkerställa att pengarna fortsätter att tjäna européerna väl.

Rapport om en digital euro

Vilka andra fördelar finns det med en digital euro?

En digital euro skulle kombinera ett digitalt betal­nings­instruments effektivitet med centralbanks­pengars säkerhet.

Den skulle underlätta i situationer där människor inte längre vill använda kontanter och samtidigt bidra till att man inte behöver använda digitala betalningsmedel som ges ut och kontrolleras utanför euroområdet, då detta kan försvaga den finansiella stabiliteten och den monetära suveräniteten.

Skyddet av personuppgifter är en nyckelprioritet så att den digitala euron kan bidra till att upprätthålla förtroendet för betalningar i den digitala tidsåldern.

När kommer en digital euro att vara klar?

Vi har ännu inte bestämt om vi ska ge ut en digital euro. Just nu befinner vi oss i en förberedelsefas där vi utvecklar konceptet, utför praktiska experiment, tar del av den bredare allmänhetens synpunkter och samverkar med olika aktörer.

Vi kommer att besluta om vi ska lansera ett projekt för den digitala euron i mitten av 2021 för att vara redo inför en eventuell utgivning av en digital euro någon gång i framtiden.

”Vi måste se till att vår valuta är rustad för framtiden. Passivitet är inget alternativ.”

Fabio Panetta, ledamot i ECB:s direktion

Vi har analyserat möjliga fördelar och utmaningar med en digital euro

Hur skulle den se ut?

Experter från ECB och euroområdets nationella centralbanker har fastställt ett antal grundläggande krav som en digital euro ska uppfylla – den ska t.ex. vara lättillgänglig, stabil, säker, effektiv, ha integritet och följa lagstiftningen. Dessa krav kommer att hjälpa oss att fastställa hur en digital euro kan se ut.

En digital euro skulle utformas för att vara kompatibel med privata betalningslösningar och därigenom underlätta heltäckande europeiska lösningar och tilläggstjänster för konsumenter.

Kommer ECB att förvalta en digital euro?

ECB är förvaltare av euron för det europeiska folkets räkning, oavsett om det rör sig om vanliga sedlar eller euro i digital form.

Vi vill se till att värdet på våra pengar bevaras och att alla former av digital euro i slutänden skyddas och regleras av centralbanken.

Varför skulle en digital euro inte vara en kryptotillgång?

Kryptotillgångar skiljer sig fundamentalt från centralbanks­pengar. Priserna på dem är volatila eftersom de saknar eget värde och det finns inte någon tillförlitlig institution som stöder dem.

Personer som använder en digital euro skulle se den som lika tillförlitlig som kontanter eftersom båda stöds av en centralbank. Detta stöd har inte kryptovalutor som stablecoins.

Förklaring: Vad är bitcoin?

Tack för era synpunkter!

Precis som den euro vi använder varje dag bör designen på en digital euro tillgodose behoven hos ett brett spektrum av användare.

Samtliga bedömningar måste därför ta hänsyn till allt den innebär, till exempel effekterna för penningpolitiken och den finansiella stabiliteten.

Tack till alla som har deltagit i det offentliga samrådet som avslutades den 12 januari och genererade mer än 8 000 svar. Vi har för avsikt att publicera resultatet under våren.

Har du frågor? Kontakta oss via e-post.

Pressmeddelande

Nya möjligheter för alleuropeiska betalningar

Betalningar genomgår en genomgripande förändring och centralbankerna spelar en avgörande roll i den processen. Europeiska betalningar måste underbyggas av en innovativ och konkurrenskraftig marknad som kan tillgodose konsumenternas krav och samtidigt bevara europeisk suveränitet. Följaktligen har vi upprättat en övergripande betalningsstrategi för den digitala tidsåldern.

Titta på höjdpunkterna från ECB:s konferens

En digital euro för den digitala tidsåldern

En digital euro skulle vara en digital symbol för integration i Europa, sade Fabio Panetta, ledamot i ECB:s direktion, när han presenterade rapporten om en digital euro. Sedan eurons införande är det ECB som har ansvaret för att upprätthålla medborgarnas förtroende för vår valuta. Tillsammans med kontanter skulle en digital euro vara tillgänglig för alla och ge fler möjligheter till betalningssätt.

Se utfrågningen i Europaparlamentet

Podcast

ECB:s podcast: Är det dags för en digital euro?

Vad är en digital euro? Vilka skulle fördelarna vara och hur skulle den påverka vårt sätt att genomföra betalningar? När kan den vara klar? Detta är några av de frågor som vår värd Michael Steen diskuterar med Ulrich Bindseil, ansvarig för marknadsinfrastruktur och betalningar på ECB.

Mer (endast på engelska)

Tal, intervjuer och publikationer av ECB:s direktionsledamöter