content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Цифрово евро

Цифровизацията се разпространи във всички сфери на нашия живот и промени начина, по който плащаме.

В тази нова ера цифровото евро би гарантирало, че гражданите в еврозоната могат да запазят безплатен достъп до прости, всеобщо приети, сигурни и надеждни платежни средства.

Цифровото евро ще си е все така евро, същото като банкнотите, но в цифрова форма. То би представлявало електронна форма на пари, емитирани от Евросистемата (ЕЦБ и националните централни банки) и достъпни за всички граждани и фирми.

Цифровото евро не би заменило парите в брой, а по-скоро би ги допълвало. Евросистемата ще продължи да се грижи да имате достъп до евро в брой навсякъде в еврозоната.

Цифровото евро би Ви дало допълнителен избор как да плащате и би Ви улеснило, допринасяйки за финансовото приобщаване наред с парите в брой.

„Еврото принадлежи на европейците и ние сме неговият пазител. Трябва да бъдем готови да емитираме цифрово евро, ако възникне необходимост от това.“

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ

Каква е ползата от цифрово евро?

Цифровото евро би било бърз, лесен и сигурен инструмент за ежедневните Ви плащания.

То би могло да подпомогне цифровизацията на европейската икономика и активно да насърчи иновациите в плащанията на дребно.

ЕЦБ и националните централни банки от еврозоната проучват ползите и рисковете, така че парите да продължат да служат добре на европейците.

Доклад относно цифрово евро

Какви други ползи би имало от цифрово евро?

То би съчетало ефективността на цифров платежен инструмент със сигурността на централнобанкови пари.

Би допринесло за справяне със ситуации, в които хората вече не предпочитат пари в брой, и би предотвратило зависимост от емитирани и контролирани извън еврозоната цифрови платежни средства, която би могла да подкопае финансовата стабилност и паричния суверенитет.

Защитата на неприкосновеността на личния живот би била ключов приоритет, така че цифровото евро да допринесе за поддържане на доверието в плащанията в цифровата епоха.

Кога ще бъде готово?

Все още не сме решили дали да емитираме цифрово евро. В момента сме в етап на подготовка: разработваме концепцията, провеждаме практически експерименти, изслушваме мненията на широката общественост и разговаряме със заинтересованите страни.

Към средата на 2021 г. ще решим дали да стартираме проект за цифрово евро, за да сме подготвени за евентуалното му емитиране някога в бъдещ момент.

„Трябва да сме сигурни, че нашата валута е годна за бъдещето. Не можем да бездействаме.“

Фабио Панета, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

Анализирахме възможните ползи и предизвикателства, свързани с цифровото евро

Как би изглеждало?

Експерти от ЕЦБ и националните централни банки от еврозоната определиха редица основни изисквания към цифровото евро, като например лесна достъпност, надеждност, сигурност, ефективност, неприкосновеност на личния живот и спазване на закона. Те ще ни помогнат да определим как би могло да изглежда то.

Цифровото евро би било разработено така, че да е съвместимо с частни платежни инструменти, улеснявайки предоставянето на общоевропейски решения и допълнителни услуги на потребителите.

ЕЦБ ли ще управлява цифровото евро?

ЕЦБ се грижи за еврото от името на гражданите на Европа, било то във вид на банкноти или в цифрова форма.

Искаме да гарантираме, че стойността на нашите пари се запазва и че всякаква форма на цифрово евро в крайна сметка е защитена и регулирана от централната банка.

Защо цифровото евро не би представлявало криптоактив?

Криптоактивите са същностно различни от централнобанковите пари – цените им варират, защото те нямат присъща стойност и зад тях не стои надеждна институция.

Хората, които използват цифрово евро, биха имали същото ниво на доверие, както към парите в брой, тъй като и двете са подкрепени от централна банка – нещо, което криптоактиви като така наречените „стабилни валути“ не могат да осигурят.

Обяснителна статия: Какво представлява биткойн?

Благодарим, че споделихте мнението си!

Също като еврото, което вече използваме всекидневно, начинът, по който би изглеждало цифровото евро, трябва да отговаря на нуждите на широк кръг потребители.

Затова всяка оценка трябва да вземе предвид всички последици, например за паричната политика и за финансовата стабилност.

Благодарим на всички участници в публичната консултация, която завърши на 12 януари! В нея бяха получени над 8000 коментара. Целта ни е да публикуваме резултатите през пролетта.

Имате въпроси? Изпратете ни имейл.

Прессъобщение

Нов хоризонт за общоевропейските плащания

В плащанията настъпват фундаментални промени и в този процес централните банки трябва да изпълняват ключова роля. Европейските плащания трябва да се опират на конкурентен и иновативен пазар, способен да посрещне търсенето на потребителите, запазвайки същевременно суверенитета на Европа. В този контекст ние създадохме задълбочена стратегия за плащанията за цифровата епоха.

Вижте най-важните моменти от конференцията на ЕЦБ

Цифрово евро за цифровата епоха

„Цифровото евро е цифров символ на прогреса и интеграцията в Европа,” заяви членът на Изпълнителния съвет Фабио Панета при представянето на доклада за цифровото евро. От въвеждането на еврото насам ЕЦБ носи отговорността за запазването на доверието на гражданите в нашата валута. Наред с парите в брой цифровото евро би било достъпно за всички и би предоставяло по-голям избор на начини на плащане.

Гледайте изслушването в Европейския парламент

Подкаст

Подкаст на ЕЦБ: Време ли е за цифрово евро?

Какво е това цифрово евро? Каква би била ползата от него и как би се отразило на начина, по който плащаме? Кога би могло да бъде готово? Нашият домакин Майкъл Стийн обсъжда тези и други въпроси с Улрих Биндзайл, който отговаря за пазарната инфраструктура и плащанията в ЕЦБ.

Повече информация (само на английски език)

Речи, интервюта и публикации на членове на Изпълнителния съвет на ЕЦБ